top of page
bg02.jpg

הערכים שלנו

element.png

 אמון נבנה לאורך זמן והוא תולדה של סדרת הבטחות שמתקיימות. חשוב לנו לפעול מתוך האמת הפנימית שלנו. בעולם הפיננסים חברות שונות מונעות מערכים שונים, מודלים עיסקיים מגוונים ומטרות שונות ועל מנת לשמור על אמון מלא והדדי ביננו ללקוחותינו אנו חושבים שנכון להדגיש את אבני היסוד המנחים אותנו בפעילות השוטפת ומעל כולם - טובת הלקוחות.

01.jpg

מקצועיות
ונסיון

element.png

אנו בעלי וותק רב שנים בליווי משפחות עתירות הון,
הבנה עמוקה וניסיון מצטבר בצרכי המשפחה המשתנים ובתחומי ההשקעות, הפנסיה והפיננסים.


הפעילות שלנו מאופיינת בדיסקרטיות מקסימלית ושמירת החיסיון של לקוחותינו.

 אנו מחזיקים בכל הרישיונות המתאימים:
רישיון פנסיוני של רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון וכן רישיון לשיווק השקעות של הרשות לניירות ערך,
עובדה המאפשרת לנו להכווין אותך בעולמות תוכן רחבים במיוחד.


 העבודה המסודרת שלנו תחת רגולציה מוקפדת מגנה על לקוחותינו הלכה למעשה ומטילה עלינו אחריות רבה.

ההכרות ארוכת השנים שלנו עם סוגיות פיננסיות מורכבות, כמו גם הבנת השפעתם של אירועים שונים על חיי המשפחה והצרכים הפיננסים, מאפשרת חידוד ולמידה מתמדת מחד, ומאידך תיכנון נכון וחכם יותר של ההתנהלות השוטפת תוך שימוש באיזונים נכונים בתיק ההשקעות המשפחתי דבר המאפשר ללקוחותינו להרגיש שהם בידיים בטוחות.

מקצועות ונסיון
02.jpg
element.png

בעולם של אלפי אפשרויות והצפת מידע, אנו מבינים את חשיבותה של התנהלות ברורה,
עצמאית ובלתי תלויה ומעל הכל - שקופה.
על מנת ליצור חוסר תלות או הטיה למוצר כזה או אחר,
אפילו למראית עין, אנו מקפידים על עבודה עם מגוון רחב של מוצרים, תוך מחקר מעמיק ומתמשך על כל אחד מהם. אנחנו לא נשלטים באמצעות גוף פיננסי גדול
המעוניין לקדם את עסקיו ומוצריו.

אנו מאמינים כי הכנת תכניות השקעה מפורטות פשוטות ברורות, מתן הסברים והנגשת מידע מקיף על מוצרי השקעה מגוונים, מאפשר לא רק פיזור וניהול סיכונים נכון, אלא גם הבנה עמוקה וחיבור טוב יותר של לקוחותינו למדיניות ההשקעה הכוללת לאורך זמן. המודל העיסקי שלנו ברור וידוע לכל לקוח ומאפשר ראש שקט כדי להתרכז ולהשיג את מה שחשוב באמת - ביטחון והשגת תשואה אופטימלית.

02.jpg

 שקיפות
ועצמאות

שקיפות
04.jpg
01.jpg

שירות 
מצוין

element.png

אנחנו כאן בשבילכם - ומקפידים על זמינות גבוהה במגוון דרכי התקשרות, דיווחים תקופתיים ויזומים מסודרים, ומספר לקוחות קטן לכל מנהל קשרי לקוחות שלנו.
כך מתאפשר לנו לענות על כל שאלה בטווחי זמן קצרים  ולחשוב קדימה על הדברים החשובים באמת.

אנו מעניקים מידע במגוון רחב של סוגיות, גם כאלה החורגות מתחום עיסוקנו הרגיל. החיבור שלנו לעולמות תוכן מגוונים, ללקוחות בכירים בחברות רבות וליועצים חיצוניים במגוון עולמות תוכן, מאפשר לנו לתת את הכיוון הנכון גם בתחומים פנסיונים מורכבים, סוגיות פרישה ומס, העברה בין דורית, צוואות, הקדשים ונאמנויות, יפוי כוח מתמשך, אשראי, נדל"ן ועוד.

04.jpg
element.png

אנו שואפים להשגת תשואה אופטימלית לרמת סיכון נתונה, גם במצבי שוק משתנים ולאורך זמן.

תיכנון מוקפד של בנית תיק ההשקעות הכולל, רמות הסיכון וטווחי ההשקעה, תוך התאמה אישית ויצירתית של סגנון ההשקעה ושימוש במנהלי השקעות ומוצרים מעולים, יבטיח תוצאות נהדרות לאורך זמן.

השימוש שלנו בעשרות מוצרי השקעה שונים ומגוונים בהם גם כאלה בעלי מתאם נמוך מאד לשוק ההון, מאפשר אופטימזציה והתאמה אישית לכל לקוח בכפוף להתחשבות בטעמיו ובצרכיו האישיים ובשים לב לניצול יתרונות המס השונים.

02.jpg

תוצאות 
בדרך

שירת מצויין
תוצאות בדרך
bottom of page